Have Any Question?   Call Us   ( +91) 22220 71932/ 98200 01954
  • Phone
  • +91 97020 61932
  • Location
  • 240, Navsari Bldg., 2nd Floor, Above ICICI Bank,
    Dr. D. N. Road, Fort, Mumbai – 400 001

Branches

Mumbai Eastern Branch


Click here to view Projects undertaken by Mumbai Eastern Branch Branch

EASTERN MUMBAI BRANCH

Contact Person: Shri Mahendra Jivraj Patel

President

Red Swastik Society Mumbai Eastern Branch
7 Matruprem, Old Maneklal Estate,
L. B. S. Marg, Ghatkopar (West)
Mumbai – 400 086

Mobile:9322233527
Email:
 

Bank A/c No.:01100035385 State Bank of India, Ghatkopar (West) Branch

 

Managing Committee

Sr. No. Name of the Member Designation

 

 

1

Shri Mahendra Jivraj Patel President

2

Shri Jayantilal Meghaji Pokar Secretary

3

Shri Vallabhadas Kanji Patel Treasurer

 

Patron-Member

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri.Shantiprakash M.Chhabria  27571537 (O)  

2

Dr.Tushar N.Desai 9821135577  

3

Dr.Priti Tushar Desai 9821635577  

4

Shri.Manilal K.Dholu 9819816851  

5

Capt.Bhimsen Garg 25544944  

6

Shri.Babu V.Gosula 9820047613  

7

Smt Sharmila Arun Kamble 9819697031 sharmila.legal@ppmpltd.com

8

Shri.G.M.Kakde (O) 25793431 / 32  

9

Dr.Ranjan C.Kothari 9821451064  

10

Shri.Dhanji Punja Limbani 9879446604  

11

Shri.K.C.Luthia, Trustee 9820039469  

12

Shri Ramesh P.Nagrecha (O) 24160078/79  

13

Shri.Bipinbhai Patel 9819620400  

14

Shri.Chhaganlal Nanji Patel 9821134695  

15

Shri.Hitesh Patel (O) 23721206  

16

Shri.Khiji Devraj Patel 9322288599  

17

Shri.Ladhabhai V.Patel    

18

Shri.Mahendra S.Patel 9820447294  

19

Shri.Mohanlal K.Patel    

20

Shri.Premchand Meghji Patel (O) 27661994  

21

Shri.Tulsibhai Ravji Patel 9324024343  

22

Shri.Vallabhdas K.Patel 9820191416  

23

Shri.Ravilal Shivgan Patel (O) 35111453  

24

Shri.Shivalal Lakshamshi Patel 9819208984  

25

Dr.S.D.Pathak 9869024938  

26

Smt.Meena Rajesh Sharma 9869738900  

27

Shri.Jitendra Amarlal Sheth 9987780950  

28

Shri.Naran Manji Velani 9322676505  

29

Shri Lalji Shamji Rangani 9223428154  

Life Members

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri.Manilal Khetshi Bhagat 9819012376  

2

Shri.Sanjay Daware    

3

Shri.Ravilal Hansraj 9833161646  

4

Dr.Miss.Prafulla Kothari (O) 25147476  

5

Shri.Kishor Ramchand Mehta 9869128686  

6

Shri.Umesh Dahyalal Nathani (O) 022-25090579  

7

Shri.Sushilkumar Nivetia (O) 25684119  

8

Shri.Ambalal Valjibhai Patel 9920366632  

9

Shri.Arjun Kanji Patel 9819374962  

10

Shri.Ashwin N.Patel    

11

Shri.Bhagwanji Karamshi Patel 25010047  

12

Shri.Bhanji K.Patel    

13

Shri.Jayantilal Meghji Patel 9869243763 jayantipokar@yahoo.com

14

Shri.Jignesh Babubhai Patel 9821011844  

15

Shri.Ravilal Jetha Patel 9820147554  

16

Shri.Karsanbhai K.Patel 9324137798  

17

Shri.Kiran Shantilal Patel 9883818326  

18

Shri.Maganlal B.Patel (O) 5676148  

19

Shri.Mahendra Jivraj Patel    

20

Shri.Mohan Karamshi Patel    

21

Miss.Shruti Bipinchandra Patel    

22

Shri.Virendra Ramji Patel 32507970  

23

Shri.Vijay D.Patel 9821074850  

24

Shri.Vitthal Shamni Patel    

25

Shri.Shantilal M.Patel    

26

Shri.Chandra Jugal Rana    

27

Shri.Ramakant Krishnaji Rahate 9821354644  

28

Shri.Jugalkishore J.Sharda (O) 22611762  

29

Shri.Amrutlal Dharamshi Tank    

30

Shri.Jayant P.Tolia    

31

Shri.Krishnalal Chunilal Vishwakarma 982007083  

32

Shri.Mahesh Velani 9821231731  

33

Shri.Amrutbhai Shivgan Shengani    

34

Shri.Mahendra V.Velani    

35

Shri.Kanti N.Velani    

36

Shri.Mohanlal V.Velani    

37

Shri.Mansukh Dhanji Velani 9892135134  

38

Capt. Bhimsen Garg 2555444  

39

Shri Mohan K.Patel 9322261347  

40

Shri Purushottam Annaji Naik 4077740  

Regular Members

Sr No.

Name

Contact No.

Email

1

Shri.Anand Adate    

2

Sau.Leena Hiren Lodaya/Shah    

3

Shri.Mahendrakumar L.Miyani    

4

Miss Vidya Tulshiram Bodke